Disciplines


GEHOORZAAMHEIDSTRAININGEN


Iedere hond start zijn carriere in onze club op de onderste trede.

Vanaf de leeftijd van 8  tot 12 weken kan u, samen met uw pup, de eerste stappen zetten  in de pre-puppieklas.  Een groepje waarin veel aandacht wordt besteed aan de allereerste basisbeginselen in deze zeer belangrijke levensfase van uw jonge hond.

Voor puppies tussen 3 en 6 maanden is er de puppieklas. Hier kan alles en moet niets. Het is de groep waar vooral de geleider veel zal leren. Hier is het creëren van een band tussen hond en geleider het belangrijkste gegeven. Vandaar ook de extra aandacht die besteed wordt aan het spel, tussen hond en geleider enerzijds en het komen naar de geleider anderzijds.

Voor de oudere nieuwelingen bestaat een “onthaalklas” waar de eerste basisregels worden aangeleerd zowel aan de hond als aan de geleider.

In de A-klas leert vooral de geleider hoe hij een goede relatie opbouwt met zijn hond. Volgen aan de leiband, rustig zitten naast de geleider en sociaal gedrag staan hier voorop.

Tijdens een overgangsproef bewijst de dat hij klaar is voor de B-klas. Naast de afwerking van hetgeen hij reeds kent, krijgt hij enkele moeilijkere oefeningen aan het leerprogramma toegevoegd. De houdingen en het terugbrengen van voorwerpen maken hier de zwaarste brok uit.

Nieuwe testen leiden tot de toetreding bij de C-klas. Trainingen speciaal gericht op het bekomen van een gehoorzaamheidsbrevet staan hier centraal.

Na het behalen van het gehoorzaamheidsbrevet kan u terecht in de D-klas. Hier wordt met de nodige fantasie de lat wat hoger gelegd en wordt de moeilijkheidsgraad verder opgedreven.
AGILITY


Ofwel behendigheid is een sport waar het plezier van hond en geleider centraal staat. Het is de bedoeling dat de hond de hindernissen zo snel mogelijk en in een voorgeschreven volgorde foutloos aflegt. De geleider mag de hond of de hindernissen echter niet aanraken. De hond moet dus heel goed reageren op gesproken en op de  lichaamssignalen van de geleider.

Voor het publiek lijkt agility zeer eenvoudig. Niets is echter minder waar. Het is zeker spectaculair een gevorderde combinatie te zien lopen, maar dit heeft heel wat uren (jaren!) training gevergd. En dit zowel van de geleider als van de hond.

Anders dan in de paardensport (jumping) gaat het hier om meer dan enkel hoogte-of breedtesprongen. De honden moeten ook over obstakels klauteren, tussen paaltjes door slalommen en door tunnels rennen.

Er kan met agility begonnen worden als de hond volgroeid is. Als algemene stelregel kan de leeftijd van 1 jaar aangehouden worden. Ook jongere honden zijn echter welkom voor aangepaste “puppie-training agility”.

Bij beginnelingen worden eerst alle toestellen aangeleerd. Daarna worden de technieken bij de gevorderden verder verfijnd (meestal meer gericht op de geleider dan op de hond!) De geleider moet leren de hond op het juiste moment duidelijke aanwijzingen te geven. En een goede positie in te nemen. De training is erop gericht de samenwerking tussen hond en geleider te verbeteren zodat men uiteindelijk een echt team vormt..